Amstelveen De Kwakel Uithoorn


Heup: pre- en postoperatieve therapie THP

Bij de intake worden de heupklachten geïnventariseerd. Dit wordt mede gedaan aan de hand van vragenlijsten, opgesteld door het KNFG. Daarnaast wordt gekeken naar uw thuissituatie en welke problemen dit met zich mee brengt. Op deze manier wordt een totaal beeld gecreëerd van de situatie. Daarna zal samen met de fysiotherapeut doelstellingen worden geformuleerd waar u naar toe kan werken voor en ook na de operatie.

Voor de operatie zal met name de nadruk liggen op het zo sterk mogelijk maken van de musculatuur. Hierbij zal het accent liggen op de bovenbeen-, bil- en heupspieren. Het versterken van de spieren rondom het gewricht zorgt ervoor dat u na een operatie makkelijker hersteld.

Tevens zal aandacht gelegd worden op de situatie na de operatie. Wat wordt er van u verwacht, wat mag u wel en niet doen en hoe zal het revalidatie proces eruit komen te zien. Hierbij hoort ook het leren lopen met krukken. Om hiermee te wennen wordt dit al voor de operatie geoefend.

Na de operatie zal gericht gewerkt worden aan de vooraf geformuleerde doelstellingen. Hierbij is het van belang dat u goed loopt (met en zonder krukken) en dat de kracht van de spieren rondom de heup weer optimaal wordt.

Gedurende het traject zullen verschillende meetmomenten zijn waarbij uw voortgang in kaart wordt gebracht. Aan de hand hiervan worden de doelstellingen eventueel aangepast.

Het doel is dat u na de therapie zelfstandig de functie van de heup op peil kan houden, hiervoor geven wij u een aantal oefeningen en adviezen mee.

 

Knie: pre- en postoperatieve therapie TKP

Bij de intake worden de knieklachten geïnventariseerd. Dit wordt mede gedaan aan de hand van vragenlijsten, opgesteld door het KNGF. Daarnaast wordt gekeken naar uw thuissituatie en welke problemen dit met zich mee brengt. Op deze manier wordt een totaal beeld gecreëerd van de situatie. Daarna zal samen met de fysiotherapeut doelstellingen worden geformuleerd waar u naar toe kan werken voor en ook na de operatie.

Voor de operatie zal met name de nadruk liggen op het zo sterk mogelijk maken van de musculatuur. Hierbij zal het accent liggen op de bovenbeen spieren. Ook wordt geoefend met de stabiliteit van de knie. Het versterken van de spieren rondom het gewricht zorgt ervoor dat u na een eventuele operatie makkelijker hersteld.

Tevens zal aandacht gelegd worden op de situatie na de operatie. Wat wordt er van u verwacht, wat mag u wel en niet doen en hoe zal het revalidatie proces eruit komen te zien. Hierbij hoort ook het leren lopen met krukken. Om hieraan te wennen wordt dit al voor de operatie geoefend.

Na de operatie zal gericht gewerkt worden aan de vooraf geformuleerde doelstellingen. Hierbij is het van belang dat u goed loopt (met en zonder krukken) en dat de kracht van de spieren rondom de knie weer optimaal wordt. Ook de stabiliteit en coördinatie wordt geoefend, zodat u weer het volledige vertrouwen in u knie terug krijgt.

Gedurende het traject zullen verschillende meetmomenten zijn waarbij uw voortgang in kaart wordt gebracht. Aan de hand hiervan worden de doelstellingen eventueel aangepast.

Het doel is dat u na de therapie zelfstandig de functie van de knie op peil kan houden, hiervoor geven wij u een aantal oefeningen en adviezen mee.

 

running.jpg
wrestling.jpg
voetbal.jpg
roller.jpg
hockey.jpg
Untitled-1.jpg