Amstelveen De Kwakel Uithoorn


Vergoeding fysiotherapie via verzekering

De zorgverzekering bestaat uit de basisverzekering en de aanvullende verzekering. De basisverzekering is wettelijk vastgelegd. Daarnaast heeft elke verzekeraar diverse aanvullende pakketten. De keuze van een pakket hangt nauw samen met de zorg die men verwacht nodig te hebben. Ten aanzien van fysiotherapie zitten er grote verschillen tussen de diverse pakketten en verzekeraars. Als u verwacht regelmatig gebruik te maken van de fysiotherapeut loont het de moeite om de pakketten goed te bekijken.

Hoe werkt de zorgverzekering?

Eigen risico

Per 1 januari 2013 heeft iedere verzekerde een eigen risico van € 350,- Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Dit geldt voor zorg die binnen de basisverzekering valt, met uitzondering van huisartsen-, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen. Hieronder worden in het kort de fysiotherapie vergoedingen toegelicht. Aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend.

Basisverzekering

In de basisverzekering is opgenomen:

-        Maximaal 18 behandelingen fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met niet-chronische aandoeningen.
-        Volledige dekking fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening*
-        Fysiotherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening* (de eerste 20 behandelingen vallen niet onder de basisverzekering, vanaf de 20e behandeling    volledige dekking)
-        Geen dekking fysiotherapie vanuit de basisverzekering vanaf 18 jaar bij een niet-chronische aandoening.

*  een chronische aandoening is een aandoening die voorkomt op "de lijst aandoeningen behorend bij artikel 2.6 2e lid van het besluit zorgverzekeringen" van het ministerie van VWS. Een chronische aandoening is dus NIET een langdurende klacht of blessure.

De lijst met aandoeningen is per 2014 beperkt. Kijk voor een volledig overzicht op de website van de Rijksoverheid.      
                 

Aanvullende Verzekering (AV)

Elke zorgverzekeringsmaatschappij is vrij om zijn eigen aanvullende polisvoorwaarden op te stellen voor fysiotherapeutische zorg die in de basisverzekering valt. In het vergoedingoverzicht kunt u zien wat uw verzekering vergoedt. Ook kunt u kijken of er bij een andere verzekeraar misschien een beter pakket voor u te vinden is.  

Declaraties fysiotherapie

Na afloop van iedere maand declareren wij de behandelingen bij alle verzekerings- maatschappijen. Dit gebeurt geheel elektronisch. Als wij van de verzekeraar een behandeling niet vergoed krijgen dan sturen wij een factuur van deze behandeling naar de betreffende patiënt. Dat kan gebeuren als het maximum van uw pakket is bereikt of als u op dezelfde dag een andere fysiotherapeut heeft bezocht. Wij krijgen als zorgverlener niet te horen van welke beperking in de vergoeding sprake is in verband met privacywetgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de verzekerde om deze informatie op te vragen en de rekening te voldoen.

De prijslijst met tarieven van onze praktijk kunt u vinden op deze site en hangt ook in de wachtruimte van onze praktijken.

 

roller.jpg
Untitled-1.jpg
volley.jpg
Untitled-1.jpg
voetbal.jpg
volley.jpg