Savornin Lohmanlaan | Tel: 020-7979852
Stationsstraat | Tel: 020-6411642
Amstelhof | Tel: 0297-521539

Start Behandeling

Karel Muns Fysiotherapie is gespecialiseerd in alles wat met bewegen te maken heeft. Klacht? Maak een afspraak. Wij luisteren en zoeken naar de oorzaak en maken een plan om de deze te verhelpen.

Bel Amstelveen Savornin Lohmanlaan

Bel Amstelveen Stationsstraat

Bel De Kwakel Amstelhof


Werkwijze


Nadat u zich telefonisch of per mail heeft aangemeld wordt op zo kort mogelijke termijn een afspraak met u gemaakt. Wij hebben geen wachtlijsten dus in principe kunt u op korte termijn terecht. Wij zijn niet altijd in de gelegenheid om de telefoon aan te nemen omdat wij met patienten bezig zijn. Spreekt u dan het antwoordapparaat in, dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

Neem tijdens uw eerste afspraak het volgende mee:

  • Legitimatie
  • Eventueel verzekeringspas

Onze therapeuten werken volgens de fysiotherapeutische standaarden zoals deze door de beroepsvereniging (KNGF) zijn opgesteld. Hieronder volgt het proces bij het in behandeling nemen van een patient. 

Screening
Het opnemen van de relevante klantgegevens in onze digitale administratie en de eerste bepaling van de hulpvraag
Anamnese
Hierbij brengen wij de hulpvraag verder in kaart, gekoppeld aan de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem en/of die het fysiotherapeutisch probleem compliceren
Onderzoek
Uitvoering van fysiotherapeutisch onderzoek
Diagnostiek
Vaststellen van de fysiotherapeutische problematiek inclusief de oorzaak en indien mogelijk de herstelbelemmerende factoren.
Behandeling
Uitvoeren van het in samenspraak met de cliënt opgestelde behandelplan
Evaluatie
Iedere behandeling begint met de vraag welk effect de vorige behandeling heeft gehad. Op basis daarvan zal de behandeling voortgezet of aangepast worden
Afsluiting
Na het afsluiten van de behandeling wordt eventueel een controle en controletermijn met u afgesproken

Na beëindiging van de behandeling sturen wij u een klanttevredenheidsenquête. Daarmee proberen wij onze dienstverlening continue te verbeteren.

Karelmuns.nl plaatst cookies in je browser die wij gebruiken voor functionele, analytische en marketing doeleinden.
Akkoord